Kinderen en kanker

Jongeren en kinderen leren omgaan met kanker in het gezin

 

Opgehaald                                                                         Streefbedrag: €5.000,-

  • 67%

Over dit project

Jongeren en kinderen leren omgaan met kanker wordt opgezet door Stichting Huis aan het Water. In dit project wordt aan kinderen en jongeren die te maken krijgen met  kanker in het gezin diverse activiteiten, lotgenotencontact met leeftijdsgenoten, professionele hulp en een luisterend oor aangeboden. Het project is speciaal ontwikkeld voor kinderen en jongeren uit deze kwetsbare leeftijdsgroep om hen beter te helpen om te gaan met deze ziekte en de impact op hun jonge levens.

Hiervoor is €5.000,- nodig. Helpt u mee dit project te steunen?
O.v.v. code HAW.

Ja, ik steun deze actie

Kinderen en kanker, het project

Jaarlijks doet zich in zo’n 9.000 gezinnen met thuiswonende kinderen de situatie voor dat een van gezinsleden de diagnose kanker krijgt. Verschrikkelijk voor de betrokkene, maar ook een ramp voor de andere gezinsleden. In het medische traject gaat, uiteraard, alle aandacht uit naar degene met kanker. Helaas is er in het geheel van de zorg nauwelijks of geen aandacht voor de overige gezinsleden. Terwijl de impact op hún leven ook groot is.

Uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) blijkt dat ruim een kwart van de kinderen vlak na de diagnose kanker bij een gezinslid zo veel last van spanning heeft dat ze symptomen van posttraumatische stress ontwikkelen. Door extra aandacht en begeleiding is dit te voorkomen.

Speciaal voor kinderen en jongeren in verschillende leeftijdsgroepen die binnen het gezin met kanker zijn geconfronteerd, heeft men dit project opgezet. Deze kinderen krijgen gedurende een aantal dagen ondersteuning bij het leren omgaan met die situatie. Het programma biedt psychosociale hulp, maar omvat ook ontspannende activiteiten. Er is ruimte om op verhaal te komen en om erover te praten met andere kinderen die thuis hetzelfde meemaken. Daarnaast zijn er allerlei sport- en spelactiviteiten, ook in en rond het water. Huis aan het Water is fraai gelegen aan de Gouwzee en biedt leuke watersportmogelijkheden.

Stichting Huis aan het Water

Huis aan het Water is een centrum voor leven met kanker. Een plek waar elke kankerpatiënt en zijn of haar naasten, ongeacht leeftijd, ziektefase, prognose of stadium van het ziekteproces, terecht kan. Zij biedt voorzieningen en behandelingen gericht opvoeding, beweging en welzijn onder een dak. U kunt werken aan uw conditie, informatie vinden in de infotheek, professionele hulp krijgen en bovenal een luisterend oor vinden. Er werken ervaren vrijwilligers en diverse in kankerzorg gespecialiseerde zorgprofessionals, zoals psychologen, fysiotherapeuten en een diëtist. Meer informatie vindt u op de  website van Huis aan het Water.

‘Tommie’ is het aangrijpende verhaal over een jongetje wiens moeder is overleden aan kanker. ‘Tommie’is geproduceerd door Hooded Hombre en doneerde deze productie aan het Nationaal Fonds Tegen Kanker.
Winnaar Publieksprijs Film by the Sea 2011