Over dit onderzoek

Fit to Fight darmkanker is een speciaal ontwikkeld programma aan het Maxima Medisch Centrum te Veldhoven gericht op het verminderen van  de complicaties bij een darmkankeroperatie. Met een bedrag van € 95.000,- maakte het NFtK de eerste fase van het onderzoek Fit to Fight mogelijk.

Waarom ­kiezen we voor dit onderzoek? Als hieruit naar voren zou komen dat de ‘topsportaanpak’ de overlevingskansen voor darmkankerpatiënten vergroot, zou dat van grote betekenis zijn. Jaarlijks overlijden in Nederland ongeveer 4.750 mensen ten gevolge van darmkanker. Dit onderzoek is met  succes afgerond en krijgt een groot internationaal vervolg.

Vindt u dergelijk onderzoek ook belangrijk? Steun dan het NFtK. Uw bijdrage is van harte welkom.

 

Fit to Fight in de media

  • Maxima Medisch Centrum
  • Links het voorlichtingsfilmpje over Fit to Fight.
  • Bekijk hier het item wat  gemaakt is over Fit to  Fight darmkanker bij Een Vandaag.

Fit to Fight darmkanker, het project

De meeste mensen met de diagnose darmkanker zullen een operatie ondergaan. Een operatie is de belangrijkste behandeling om werkelijk te genezen. Helaas treden er tijdens en direct na de operatie veel complicaties op. De meest ernstige complicatie is naadlekkage waar de patiënt heel ziek van kan worden en zelfs kan komen te overlijden.

Artsen zijn al jaren bezig dit te verbeteren maar men loopt hierbij tegen een muur op. Aan het Maxima Medisch Centrum is nu een speciaal programma ontwikkeld wat men in wil zetten om de patiënt  Fit to Fight darmkanker te krijgen en zo het aantal complicaties te verlagen. Het programma bestaat uit een conditie- en krachttraining, voedingsondersteuning, toediening van extra eiwitten, psychologische hulp en, indien nodig, een stoppen-met-roken-traject. Vernieuwend is ook dat er tien zorgdisciplines binnen ons ziekenhuis aan meewerken: chirurgen, diëtisten, fysiotherapeuten, sportartsen, anesthesiologen, psychologen, maag-darm-leverartsen, casemanagers, verpleegkundigen en onderzoekers. Een integrale aanpak, dat heeft de toekomst.

Een breed team van zorgprofessionals slaagde erin de kracht en de conditie van de betrokken patiënten in een periode van vijf weken vóór hun operatie met zo’n vijftien procent te laten toenemen. Inmiddels hebben de onderzoekers ook de interesse van andere financiers weten te wekken. Daardoor kan er een groot internationaal vervolgonderzoek starten onder zevenhonderd patiënten.

Deze studie is inmiddels afgelopen en krijgt een groot  internationaal gevolg.

Arts-onderzoeker Stefan van Rooijen (l)
en onderzoeksleider dr. Gerrit Slooter
Fit to Fight, het onderzoeksteam.

Lees het interview Fit to Fight met onderzoeksleider dr Gerrit Slooter,