Mensen die behandeld worden voor kanker in de keel, de mond of de hals hebben vaak veel problemen met eten. Ze vallen daardoor ongewild af, raken ondervoed en verliezen spiermassa. Met als gevolg dat hun levenskwaliteit ernstig verslechtert.

Het onderzoek PA-INTENS zoekt naar een oplossing die kankerpatiënten verlichting moet bieden vanuit een gecombineerde voedings- en bewegingsvisie. Het NFtK ondersteunt dit onderzoek. Wilt u eraan bijdragen? Vermeld bij uw donatie code: PAI.

 

 

Bedankt dat u wilt helpen met onderzoek naar bewegen en voeding bij kanker!

  • Voor de afhandeling van uw bijdrage wordt u doorgeleid naar een andere site.