Over het NFtK

De Nederlandse kankerzorg staat op hoog niveau. Maar dat is voor het NFtK geen reden om achterover te leunen. Zolang er jaarlijks meer dan honderdduizend mensen de diagnose kanker krijgen en in een zwaar ­­behandeltraject terechtkomen, is het nodig de kankerzorg verder te verbeteren: met aanvullende programma’s op het gebied van sport en beweging, voeding en psycho­sociale ondersteuning. Mensen met kanker hebben recht op een zo compleet mogelijke zorg. Een zorg die aantoonbaar hun levenskwaliteit en herstelkansen vergroot. Het NFtK wil vernieuwing aanjagen. Daarom financieren we onderzoek, ondersteunen we voorbeeldprojecten en geven we voorlichting. Voor mensen met kanker moet het sneller beter. Daar knokken we voor.

Voor een volledig beeld over onze activiteiten en plannen verwijzen we door naar onze reguliere website: www.tegenkanker.nl