T

Team de Rose-Linde tegen kanker

Fietsen voor de Rose-Linde op zondag 3 juli 2022
Afgesloten Je kunt niet meer doneren
van totaal € 9.981 (72%)
Wij hebben samen al 92 km afgelegd

Heb jij zin om op 3 juli 2022 mee te fietsen voor het goede doel? Iedereen kan mee doen, jong en oud, getraind of ongetraind, op de fiets, de e-Bike of racefiets. Samen trappen we 15, 30, 60 óf 120 kilometer voor het goede doel. Trap jij met ons mee?

Kanker heeft grote invloed op het dagelijks leven. Op emotioneel, maar ook op praktisch vlak, met betrekking tot werk, studie of sociale contacten. Het is van belang dat patiënten, naasten en nabestaanden over hun problemen kunnen praten en adequate hulp krijgen als ze dat wensen. De Rose-Linde biedt deze zorg, zodat deze groep mensen optimale kwaliteit van leven ervaart en kan blijven meedoen.

Om dit belangrijke werk te ondersteunen springen op zondag 3 juli zoveel mogelijk mensen op de fiets om aandacht te vragen voor leven met en na kanker. Rijwieltourclub De Molenrijders uit Wouw organiseert dit fietsevenement samen met en ten behoeve van De Rose-Linde. RTC De Molenrijders viert in mei haar 50-jarige jubileum, maar heeft het gehele jaar 2022 uitgeroepen als jubileumjaar. De vereniging wil, zoals zij dat in het verleden al meer heeft gedaan bij het vieren van een lustrum, dit bijzondere lustrumfeest koppelen aan De Rose-Linde als goed doel door een fietsdag in onze regio te organiseren. De Rose-Linde is hier heel blij mee!

Bovendien wordt deze actie financieel ondersteund door het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK). Voor elke 2 euro die wordt opgehaald heeft dit fonds toegezegd de opbrengst met 1 euro te vermeerderen met een maximum van € 10.000,--. Ook is het NFtK bereid om iedere deelnemer aan de fietstocht te sponsoren met € 0,50.

Er zijn 4 fietsroutes waaruit men kan kiezen: 15, 30, 60 en 120 km. De langste tocht is voor de geoefende fietser en zeer interessant voor fietsclubs. Deze vier routes kunnen worden bekeken, uitgeprint of worden gedownload met behulp van de bij de route opgenomen QR-code of als gpx-bestand door het volgen van de volgende link: Fietsen voor Rose Linde | De Molenrijders (de-molenrijders.nl).

Startlocatie is Café | Zalen Donkenhof, Roosendaalsestraat 61, Wouw. Deelnemers uit bv. Roosendaal, die er tegenop zien om eerst naar Wouw te fietsen kunnen voor de routes van 15, 30 en 60 km ook starten bij Inloophuis De Rose Linde, Langdonk 5, Roosendaal (tegenover winkelcentrum Lindenburg)

Deelname aan de fietstocht kost € 12,50. Kinderen tot en met 12 jaar mogen gratis meefietsen. Voor een versnapering voor iedere deelnemer wordt gezorgd. De wijze waarop individuele personen en groepen kunnen inschrijven om deel te nemen aan de fietstocht zal hierna worden beschreven. Op basis van die inschrijvingen zorgt de organisatie er voor dat er bij de start op 3 juli zowel bij Donkenhof als bij De Rose Linde een polsbandje en een routebeschrijving klaar liggen voor de deelnemers.

Natuurlijk willen we zoveel mogelijk geld ophalen voor dit goede doel. Om dat voor elkaar te krijgen kunnen deelnemers zich laten sponsoren door familie, vrienden en kennissen. Hoe je dat kunt doen zal ook hierna worden uitgelegd.

Tenslotte biedt deze website de mogelijkheid aan bedrijven om te doneren. Als een bedrijf dat wenst, kan zij voor die donatie (afhankelijk van de hoogte van de bijdrage) startbewijzen krijgen om aan de fietstocht deel te nemen. Ook de manier waarop bedrijven kunnen doneren en hoe die donatie is gekoppeld aan mogelijke startbewijzen zal hierna worden besproken.  

Het programma op 3 juli ziet er globaal als volgt uit:

 • 08.00 - 09.30 uur |  Start langste route 120 km, uitsluitend bij Café | Zalen Donkenhof;
 • 09.00 - 10.30 uur |  Start route 60 km vanuit Donkenhof of De Rose Linde;
 • 10.30 - 11.30 uur |  Start route 30 km vanuit Donkenhof of De Rose-Linde;
 • 11.00 – 12.00 uur | Start route 15 km vanuit Donkenhof of De Rose-Linde;
 • Circa 13.00-13.30 uur    | Afsluiting fietstocht en bekendmaking opbrengst bij Café | Zalen Donkenhof in Wouw.

Hoe mooi is het om samen voor het goede doel te trappen. Dus terwijl de fietsers gezond bezig zijn, helpen zij tegelijkertijd mensen die leven met en na kanker door zich bijvoorbeeld te laten sponsoren door familie of vrienden.

Hoe kan ik me inschrijven om deel te nemen aan de fietstocht op 3 juli?

Inschrijving als individueel persoon.

Wil je alleen of met familie, vrienden of kennissen deelnemen dan kan iedere deelnemer zich zelf aanmelden via deze website.

 • Je gaat bovenaan deze pagina naar "Ik wil in dit team";
 • Kies vervolgens voor "Inschrijfgeld actie Rose Linde € 12,50";
 • Vul dan je naam en emailadres in. Je naam is belangrijk voor de organisatie om te weten wie zich hebben ingeschreven. Op je emailadres krijg je na inschrijving een bericht met de mogelijkheid om in te loggen op je eigen pagina om gegevens aan te passen of aan te vullen;
 • Als je na ontvangst van de email naar de website gaat en je zoekt op het tabblad "teamleden" je naam op, dan zie je daar na inschrijving een bedrag staan van € 13,--. Daarin zit naast het inschrijfgeld van € 12,50 de sponsoring van € 0,50 van het NFtK
 • Vervolgens kun je je persoonlijke pagina aanmaken door in te vullen: hoeveel je wil ophalen, door jouw pagina een titel te geven en door jouw motivatie voor deelname te vermelden. Ook kun je foto's uploaden. Let er op dat de afbeeldingen scherp genoeg zijn. Tenslotte vul je een einddatum in. Dat is uiterlijk 3 juli 2022. Deze gegevens kun je altijd nog aanpassen als je na inschrijving inlogt op je eigen pagina;
 • Als er kinderen meefietsen tot en met 12 jaar dan moet je die ook inschrijven. Kies in dat geval aan het begin voor de optie: "Inschrijfgeld actie Rose Linde, kinderen van 2 t/m 12 jaar gratis € 0,00";
 • Wil je als groep meefietsen, bv. als "familie Jansen" dan kun je dat tijdens het inschrijvingsproces invullen en daar opmerkingen bij plaatsen. De organisatie kan dan zien dat een aantal mensen bij een bepaalde groep hoort. Dat is wel handig voor het uitreiken van de polsbandjes bij de start;
 • Vervolgens kom je op de pagina om het inschrijfgeld over te maken. Als je dat wilt kun je ook nog een extra bedrag doneren;
 • Denk er om, dat je als je bv. 4 personen wil inschrijven deze stappen vier keer moet doorlopen;
 • Als je bent ingeschreven krijg je een email van Nationaal Fonds tegen Kanker support@kentaa.nl
  Daarin staat een link waarmee je je eigen wachtwoord kunt instellen voor je eigen pagina.
 • Als je dat hebt gedaan kun je, als je op je eigen naam klikt, via het icoontje rechtsboven inloggen en zo je pagina en profiel bewerken.

Inschrijven als vereniging.

Deze optie is met name bedoeld voor fietsverenigingen. Door de organisatie worden alle fietsverenigingen die zij in West-Brabant heeft kunnen vinden aangeschreven om aan het evenement mee te doen. Omdat het voor deze verenigingen wel fijn is om op de website te zien dat zij meedoen aan dit evenement en om het sponsoren van de leden van deze verenigingen eenvoudiger te maken is besloten om de verenigingen ondersteuning te bieden bij het inschrijven van haar leden. Omdat de inschrijving van deze verenigingen wat complexer is dan het inschrijven van individuele personen is voor deze optie gekozen om het maken van fouten bij de inschrijving te voorkomen. Is een vereniging niet aangeschreven, maar wil zij toch graag deelnemen stuur dan even een mail naar: info@de-molenrijders.nl

Hoe kan ik deelnemers sponsoren?

Met teamleden wordt hier bedoeld alle deelnemers van het "Team De Rose Linde".

 • Op de Home-page van het team Roselinde (waar dus ook deze beschrijving staat) ga je naar het tabblad "Teamleden";
 • Je kiest de deelnemer uit die je wil sponsoren door "sponsor mij" aan te klikken. Je komt dan op de persoonlijke pagina van het teamlid. Ook kun je daar eventueel zien of hij/zij bij een fietsvereniging hoort en zo ja bij welke fietsvereniging. Door vervolgens "Doneer nu" aan te klikken kun je de betreffende deelnemer sponsoren. Het is je eigen keus of je dat anoniem doet of niet.
 • Je kunt ook het gehele team Rose Linde sponsoren door onder deze beschrijving "Doneer nu" aan te klikken.

Doneren als bedrijf.

Ook als bedrijf kun je de actie financieel ondersteunen. Die ondersteuning kan betrekking hebben op het "Team Rose Linde" of individuele deelnemers. Een aantal bedrijven zal hiervoor worden benaderd. Je gaat voor een donatie als volgt te werk:

 • Ga onder deze  beschrijving naar "Doneer nu";
 • Nadat het te doneren bedrag is ingevuld kies je voor het tabblad "Doneren als bedrijf". Je vult de bedrijfsgegevens in, eventueel een bedrijfslogo en je rondt de donatie af door het bedrag over te maken;
 • De organisatie neemt nadat de donatie is afgerond en zichtbaar is contact op met het bedrijf met de vraag of men gebruik wil maken van de mogelijkheid om startbewijzen te krijgen om mee te doen aan de fietstocht. Ook hier is de organisatie vervolgens bereid om eventuele deelnemers vanuit de bedrijven te ondersteunen bij de inschrijving.
Bekijk alle
11-07-2022 | 10:34
11-07-2022 | 10:34
04-07-2022 | 16:46
04-07-2022 | 16:42
04-07-2022 | 16:31