Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Fit bij kanker  staat onder leiding  van sportarts dr. Goof Schep en is erop gericht mensen met kanker zo fit mogelijk te krijgen én te houden. De aanpak omvat fysieke training met voedingsondersteuning, ergotherapie en mentale begeleiding. Het doel is een veelomvattend programma te ontwikkelen, dat zich goed leent voor een brede toepasbaarheid binnen de Nederlandse kankerzorg. ‘Fitheid moet vanaf het begin van de diagnose een belangrijk aandachtspunt worden en meegenomen worden in de totale behandeling, waarbij de patiënt goed gecoached wordt om zijn fitheid optimaal te krijgen. De onderzoekers in Veldhoven hechten veel waarde aan een gepersonaliseerde aanpak. Goed kijken naar wat de ­patiënt kan en wat bij zijn of haar gezondheidstoestand past. Zodat je niet te weinig, maar ook niet overmatig ­behandelt. Simpel gezegd: waardevolle zorg op maat.

Voor dit onderzoek is een bedrag van € 117.000,- benodigd. Zou u willen meehelpen om het bijeen te krijgen? Vermeld bij uw gift de code FIT.

 

 

Bedankt dat u wilt geven
voor Fit bij kanker.

  • Voor de afhandeling van uw bijdrage wordt u doorgeleid naar een andere site.