Cookies
Essentieel
Analyse
Sociaal
Om deze website te verbeteren maken we gebruik van (anonieme) cookies. Bekijk ons privacy statement voor meer informatie
Privacy Instellingen

Voorwaarden deelname evenement van het Nationaal Fonds tegen Kanker

Eigen Risico
Deelname aan het evenement geschiedt op eigen risico. Het Nationaal Fonds tegen Kanker (NFtK) is niet verantwoordelijk voor enige  schade,  Hoe ook genaamd, die de deelnemer mocht lijden als gevolg van deelnamen, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan het NFtK toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden. Het NFtK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen loonkosten en ziektekosten, gederfde winst, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan.

Deelname evenement van derde
Het NFtK is niet de organisator van het evenement de ’30 van Zandvoort’.  De algemene voorwaarden van het evenement de ‘30 van Zandvoort’ kunt u nalezen op voorwaarden deelname 30 van zandvoort

Beeld en audio opnames
Door deel te nemen aan het evenement geeft u het Nationaal Fonds tegen Kanker toestemming om beeld en audio opnames te maken, zoals foto’s en video’s, en deze naar eigen inzicht te gebruiken voor bijvoorbeeld promotionele doelstellingen.

Wijziging en/of Annulering
Het Nationaal Fonds tegen Kanker behoud het recht om (onderdelen van) het evenement te wijzigen of te annuleren. Bij wijziging is geldteruggave niet mogelijk. Bij annulering, behalve bij annulering uit overmacht, worden de inschrijfkosten teruggegeven, eventuele gedoneerde gelden kunnen niet teruggegeven worden. 

Gezondheid
U beschikt over voldoende gezondheid en bent zelf in staat om aan het evenement deel te nemen. Het Nationaal Fonds tegen Kanker treed niet op als behandelaar of begeleider. Eventueel door het NFtK verstrekte tips zijn mogelijk niet op u van toepassing. Raadpleeg bij twijfels over gezondheid een eigen arts.